Teleoogheelkunde

Van Nes Optiek 1ste deelnemer in KSYOS TeleOogheelkunde ®

Van Nes Optiek is als eerste in Nederland gestart met TeleOogheelkunde in samenwerking met KSYOS. Onder andere door de vergrijzing groeit de druk op de gezondheidszorg. De toename van de zorgvraag wordt niet gevolgd door eenzelfde toename van het zorgaanbod, waardoor efficiëntieverhoging noodzakelijk is. Een doeltreffende manier om meer efficiëntie te bereiken is het gebruik van TeleMedicine. Uitgangspunt van TeleMedicine is het leveren van zorg door gebruik te maken van onder andere internet. KSYOS TeleMedisch Centrum is een instelling voor medisch specialistische zorg dat Tele-Medicine diensten ontwikkelt en levert. De belangrijkste KSYOS dienst is op dit moment TeleDermatologie. Een huisarts kan via internet een beschrijving en foto’s van een dermatologische aandoening naar een dermatoloog sturen voor advies. Dit reduceert het aantal verwijzingen met 63%. Landelijk maken hier circa 1500 artsen gebruik van. KSYOS breidt momenteel haar dienstenportfolio uit, onder meer naar TeleOogheelkunde.

KSYOS TeleOogheelkunde in praktijk

Door gebruik van het KSYOS TeleOogheelkunde® kunnen fundus- en andere oogfoto’s van een patiënt inclusief aanvullende gegevens op een veilige manier worden uitgewisseld tussen zorgverleners via internet. De zorgverleners die van deze dienst gebruik kun-nen maken zijn: huisartsen, optometristen, oogartsen en eventueel oogheelkundig assistenten.

KSYOS TeleOogheelkunde kan worden gebruikt voor 2 doeleinden:

 • Periodieke retina screening van Diabetes Mellitus type II patiënten.
 • TeleOogheelkunde Consultatie. De huisarts kan via internet advies vragen aan een optometrist en/of oogarts.
Het TeleOogheelkunde Consult is voorzien van een beschrijving van de aandoening met als bijlage een fundusfoto, een spleetlampfoto, lichtfoto en/of een oogdrukmeting.

Waarom TeleOogheelkunde?

De problemen in de diabeteszorg met snel groeiende aantallen patiënten en daaraan gepaard groeiende kosten, eisen noodzakelijke verbeteringen. KSYOS speelt in op deze vraag met het TeleOogheelkundig Consultatie Systeem (TOCS)®.

Op de korte en de lange termijn levert KSYOS TeleOogheelkunde de volgende voordelen op:

 • Verschuiving van de 2e lijn naar 1e lijn van met name routinematige werkzaamheden.
 • Betere communicatie tussen de verschillende schakels (huisarts, oogarts, optometrist) binnen de lokale keten.
 • Continue toegankelijkheid van de patiëntgegevens voor alle schakels binnen de keten, mits de patiënt hiervoor toestemming geeft.
 • Dossieropbouw volgens landelijke medische standaarden, voorloper landelijk transmuraal EPD.
 • Koppeling met het HIS.
 • Efficiëntieverbetering. Telemedicine leidt to snellere diagnoses, een aanzienlijke verhoging van de productie per gezondheidswerker en een verlaging van de kosten per patiënt.
 • Leereffect bij zowel huisarts als optometrist.
 • Verandering van het spreekuur van de Oogarts: het spreekuur gaat meer bestaan uit specialistische gevallen.
Procesbeschrijving TeleOogheelkunde

 1. Screening van Diabetes patienten:
  1. De patiënt ontvangt een oproepbrief voor (2)jaarlijkse retinascreening.
  2. De optometrist neemt fundus foto’s van de retina.
  3. De optometrist inspecteert de foto’s en beoordeelt ze als normaal of afwijkend.
  4. Het bestand wordt opgeslagen en is ten alle tijden toegankelijk voor de huisarts.
  5. Als de diagnose afwijkend is wordt de huisarts op de hoogte gebracht en kan deze er een TeleOogheelkunde Consult van maken.
  6. 10 % van de screening bestanden wordt doorgestuurd naar de oogarts voor een dubbele check van de diagnose.
 Figuur 1: a) Screening
 1. TeleOogheelkundige Consultatie (TOC):
  1. De patiënt bezoekt de huisarts met een oogklacht.
  2. De huisarts beoordeelt de ogen van de patiënt.
  3. De huisarts behandelt de patiënt, of als dit nodig is:
  4. Verstuurt de huisarts een TeleConsult naar de optometrist.
  5. De optometrist beoordeelt de ogen van de patiënt.
  6. De optometrist voegt oogheelkundig onderzoek inclusief zijn advies toe aan het TeleConsult.
  7. De optometrist verstuurt het consult inclusief oogheelkundig onderzoek en advies terug naar de huisarts.
  8. De huisarts behandelt de patiënt of als dit nodig is:
  9. Verstuurt een TeleConsult naar de oogarts.
  10. De oogarts beantwoordt het TeleConsult.
  11. Het TeleConsult kan zo nodig twee keer op en neer gestuurd worden tussen huisarts en oogarts.
  12. Het TeleConsult wordt afgesloten.
  13. Als het nodig is kan de patiënt alsnog doorverwezen worden naar de oogarts.        
Figuur 2: b) TOC