Transmurale Optometrie Zorg

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Oogziekenhuis Rotterdam door drs. U.F. Hiddema, algemeen directeur van het Oogziekenhuis en door G. van Nes, van Van Nes Optiek een handtekening gezet onder een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De officiële naam is “samenwerkingsovereenkomst Transmurale Optometristen Zorg”. Binnen de Transmurale Optometristen Zorg zijn afspraken gemaakt met de aangesloten optometristen over op welke wijze en binnen welke termijn een patiënt met een oogheelkundige klacht wordt doorverwezen naar het Oogziekenhuis. De patiënt krijgt daarbij een voorrangsbehandeling, indien de capaciteit van het Oogziekenhuis het toelaat kan de patiënt binnen een aantal weken terecht bij de oogarts.

De Transmurale Optometristen Zorg is een onderdeel van het Oogzorgnetwerk, welke door het Oogziekenhuis is geïnitieerd. Het Oogzorgnetwerk is een samenwerkingsverband binnen de oogheelkunde in de regio Zuid-West Nederland, met als doelstelling de oogheelkunde in deze regio door patiënten als één geheel te laten ervaren. Door een betere afstemming en samenwerking kunnen de beschikbare kennis, mensen en productiefaciliteiten efficiënter worden benut. Een gevolg hiervan voor de patiënt kan zijn dat deze een betere kwaliteit van de oogzorg ervaart.

Voor de bijeenkomst waren alle geregistreerde optometristen uit het verzorgingsgebied uitgenodigd. De optometristen kregen informatie en de gelegenheid zich in te schrijven voor cursus en het examen, welke toegang geeft tot de samenwerking.

Van Nes Optiek is lid van het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR) en heeft al een aantal jaren een samenwerkings overeenkomst met het Oogziekenhuis voor onderzoek en screening van onder andere de oogziekte glaucoom (hoge oogdruk). Ook heeft Van Nes Optiek al een aantal jaren ervaring opgedaan met het doorverwijzen van patiënten naar het Oogziekenhuis. Om die reden behoorde Van Nes Optiek tot de allereerste groep optometristen die de overeenkomst heeft kunnen ondertekenen.

Voor de patiënt heeft de samenwerking vele voordelen. Door afspraken met het Oogziekenhuis zijn de wachttijden voor de patiënt aanzienlijk korter en bovendien wordt het eerste onderzoek al in de optiekzaak gedaan en hoeft dat niet in het Oogziekenhuis herhaald te worden.